چند نکته راجب توان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


1. اعدادی که دارای یکان 0 5ویا6 اندبه هر توانی طبیعی که برسند یکانشان تغییر نمیکند 

2. اعداد با یکان 4 اگر به توان زوج برسند دارای یکان 6 واگر به توان فرد برسند دارای یکان 4 خواهند بود

3. اعدادبا یکان 6 اگر به توان زوج برسند دارای یکان 1 واگر به توان فرد برسند دارای یکان 9 خواهند بود 

4. برای اعدا با یکان 8.7.3و2 برای اعدا فوق اگر این کار را ادامه دهیم می بینیم که یکان ها تکرار می شوند پس برای بدست اوردن یکان اعداد توان داری که دارای این یکان ها باشد کافی است توان رابر4 تقسیم کرده (چون 4تا 4تکرار میشود) و به جای توان باقی مانده تقسیم را قرار میدهیم (اگر باقی مانده صفر شد به جای توان 4 را قرار میدهیم)


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها